CONTACT

STRADA BLANARI, NR. 14
0735 026 762
teatru@inculise.ro

Cum ajungi la noi?

Autobuz: 381 (Piata Sf. Gheorghe/Piata Universitatii), 104, 123, 124, 385 (Piata Unirii), 311, 655, 336, 601, N102, N108 (Piata Rosetti), N109 (Alexandru Sihleanu)

Troleibuz: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91 (Piata Universitatii)

Tramvai: 14, 40, 55, 56 (stații apropiate: Piața Sf. Vineri) si 5, 16, 21 (Piata Sf. Gheorghe)

Metrou: Piata Unirii/Piata Universitatii